Proč databáze od nás

Pomáháme společnostem růst a expandovat.

Přesnost dat je naše konkurenční výhoda.


Umělá inteligence

Umělá inteligence dnes umí pomoci také v B2B obchodě a marketingu. Přínosem jsou lepší obchodní výsledky až v desítkách procent.

Studie 1: Proč není výběr cílové skupiny dle NACE nejlepší přístup pro marketéry

Co je NACE kód?

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) je systém pro klasifikaci podnikatelských činností do formy 5místního kódu specifického pro danou oblast. Každá společnost má svůj NACE kód.

Cílem této klasifikace je poskytnout rozdělení činností především vládě a státním institucím, které pak analyzují výnosy dle různých oblastí a měří ekonomické indikátory země.

Z pohledu marketéra může jít o skvělý nápad - "Výborně, pojďme filtrovat dle NACE a získejme pouze relevantní kontakty pro naši kampaň".

NACE kódy sice dovolují filtrovat subjekty dle známých oborů podnikání, většinou jsou ale příliš širokého zaměření či dokonce úplně nesprávné, neaktualizované a neodrážejí realitu.

Kvalitní výběr firem je zdaleka nejdůležitější část B2B obchodu

Pomocí umělé inteligence jsme vyvinuli vlastní sémanticko-obchodní model, který pomáhá vybírat do vaší databáze jenom relevantní společnosti.

Používáme vlastní klasifikaci, která se může i nemusí shodovat s oficiální NACE klasifikací. Sledujeme webové stránky jednotlivých společností, jejich přítomnost na webu i v katalozích. Na základě všech sesbíraných informací si model vytvoří představu, v čem a jak daná společnost podniká.

Výrazně tak snižujeme pravděpodobnost nevyžádaného oslovení, kdy po zakoupení databáze marketér zjistí, že polovina databáze zaměřením neodpovídá realitě.


Denní aktualizace

Chceme dodávat kvalitní data. Každý den provádíme aktualizace na státní obchodní či živnostenské registry, procházíme několik desítek tisíc webů a ověřujeme telefony.

  • Existence telefonního čísla > 95%
  • Doručitelnost adres > 97%
  • Aktuální kontaktní osoby
  • Nepřetržitá aktualizace dat

Několik stovek tisíc telefonů stíháme ověřit do půl roku.


Lepší konverze

Naším posláním je dodat obchodníkům nebo marketérům kvalitnější data, než na jaká byli doteď zvyklí.

Pokud se na databáze doteď dívalo hlavně z hlediska počtu subjektů, nás zajímá především jejich efektivita a návratnost investice.

Díky vlastním klasifikačním technikám dosahují naše databáze vyšší konverzní poměr, a to v desítkách procent. Zároveň se vám výrazně sníží náklady na akvizici nového zákazníka - k získání jednoho zákazníka vám bude stačit méně řádků (=peněz) z kontaktní databáze, než tomu bylo doposud.


Naše všeobecné obchodní podmínky si můžete prohlédnout zde.