Oborová Analýza: Stavebnictví České republiky

27.11.2018

Ve stavebnictví se v roce 2018 nachází celkový počet 163 657 podniků (podniky s 0 a více zaměstnanci). Celková databáze stavebnictví má ale přes 300 000 subjektů. Dlouhodobě zde převažují nejmenší podniky s 0-9 zaměstnanci.

Počet podniků podle jejich velikosti dle počtu zaměstnanců

Ze srovnání stavebních podniků podle vlastnictví, dominuje sektor domácností, který představují živnostníci bez zaměstnanců. Jejich počet převyšuje 80 % všech podniků.

Největší stavební podniky podle objemu tržeb (1,5 mld. Kč a více / rok ) 

Oborový profil svabecnictví

Stavebnictví patří dle národní klasifikace CZ-NACE do kategorie F. Podrobnější dělení je následující - základní segmentace představuje Výstavba budov, Inženýrské stavitelství a Specializované stavební činnosti.

Jak vypadá inzerce stavebních firem na internetu?

Níže si můžete prohlédnout klíčová slova, která se nejčastěji vyskytují v inzerci na webových strákách daných společností nebo katalogů.

Je vidět dominující inzerci živnostníků s nabídkou činností, služeb a rekonstrukcí. Živnostníci tvoří ve stavebnictví více než 80% ze všech podniků.

Shrnutí

Stavebnictví má významnou úlohu v rámci nabídkové strany ekonomiky, kdy vhodně zvolené investice zvyšují potenciální produkt a tím zlepšují budoucí ekonomický růst. To se týká především investic do dopravní a další infrastruktury. Rozvinutá dopravní infrastruktura má také pozitivní vliv na příliv zahraničních investic a může být jedním faktorů, které potenciální investoři zvažují. Investice do podnikatelských nemovitostí pak napomáhají rozvíjet a rozšiřovat ekonomický potenciál země a posilovat diverzitu jednotlivých ekonomických aktivit. [1]


Zdroje

Databáze Firem ČR

[1] Výroční zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu (https://www.mpo.cz)


Přečtěte si jako první, co je nového.