3 Nejčastější Mýty ohledně GDPR a Databází Firem

06.02.2020

GDPR nařízení je platnosti už od 25.5.2018. V tomto článku chceme přiblížit a zodpovědět nejčastější dotazy, na které v souvislostí s GDPR a databázemi firem odpovídáme.

1.) GDPR se týká jak firemních tak i osobních údajů

Netýká, GDPR ochraňuje jenom osobní údaje, ty firemní ne. Legislativa posiluje práva na ochranu osobních údajů soukromých osob ať už ve firmě či mimo ní. Osobní údaje se definují jako soubor dat, které umožnují přímo či nepřímo identifikovat jednotlivce. Příkladem:

  • osobní data jsou jméno a příjmení, rodné číslo, věk či adresa bydliště,
  • naopak nejsou název společnosti, emaily jako např. info@firma.cz.

2.) Je potřeba mít souhlas pro telemarketingové kampaně

Není, pokud telefonní čísla používáte pro účely stanovené veřejným zdrojem. To znamená umět volanému vysvětlit, proč voláte a musí být zjevné, co z toho bude mít jako potenciální zákazník nebo partner. Samozřejmostí je pak respektování času volaného a slušnost vůči jakýkoli odpovědi. V problematice GDPR se uvedenému říká mít "oprávněný zájem" a ten je potřebný k navolávání jakékoliv databáze.

3.) Poslat jakýkoliv email je zakázané

Není, pokud jsou adresátem firmy, emaily jsou veřejně dostupné a nic plošně nenabízíte. To teda znamená, že není možné jednoznačně identifikovat soukromou osobu. GDPR zakazuje plošně posílat reklamní sdělení na jakékoliv emaily bez předchozího souhlasu. Legislativa ale samozřejmě nezakazuje poslat zprávu (ne-nabídkovou, třeba s vaším představením) na veřejně dostupný email který jste si našli (třeba info@firma.cz). Samozřejmostí je zase respektování adresáta a mít možnost se odhlásit od jakýkoliv další komunikace. Tento přístup respektuje už výši zmíněný "oprávněný zájem".


ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938