Články a informace

Informace z odvětví, analýzy, blog

Ve stavebnictví se v roce 2018 nachází celkový počet 163 657 podniků (podniky s 0 a více zaměstnanci). Celková databáze stavebnictví má ale přes 300 000 subjektů. Dlouhodobě zde převažují nejmenší podniky s 0-9 zaměstnanci.